Autoschilderijen
Welkom op

autoschilderijen

.nl
De site over auto

schilderijen

van de Nederlandse schilder

Govert Muijs

Govert Muijs staat bekend als een veelzijdig kunstenaar die veel decors voor het theater en voor de filmwereld heeft ontworpen. De laatste 17 jaar heeft hij zich vooral gespecialiseerd in wandschilderingen. De afgelopen 8 jaar heeft Govert zijn tanden gezet in het schilderen van klassieke automobielen. De kunstenaar verklaart zijn voorliefde voor oldtimers als volgt: "een jongensdroom die nog in vervulling moet gaan". Waarschijnlijk heeft het feit dat zijn vader in de autohandel zat ook een rol gespeeld in het ontwikkelen van een besef voor de schoonheid van oldtimes. Govert heeft door zich te richten op deze tak van de schilderkunst geen gemakkelijke taak op zijn schouders genomen, aangezien het portretteren van auto's veel kennis van perspectief vergt. Zelf verklaart de schilder zijn succesvol representeren van de werkelijkheid door harmonisering van kleuren en het buiten het kader durven denken. Dit laatste is duidelijk waar te nemen in zijn schilderijen. Bijvoorbeeld; als er een persoon zich zowel buiten als binnen het schilderij treedt, of in het geval dat een auto zijn wiel buiten het kader durft te zetten. Onder de rubriek "portfolio" krijgt u een voorproefje van deze autoschilderijen. Voor een prijsopgave kunt u zich naar het kopje "contact" begeven.